Mình đã từng mua sản phẩm ở trang này bác sĩ tư vấn rất thân thiện và nhiệt tình. Sử dụng hiệu quả lắm ý. mình bị kinh không đều giờ thì đều lại sau khi sử dụng.