Thuốc dùng tốt lắm, mình dùng liệu trình là khỏi hẳn bệnh, tư vấn thân thiện nữa, rất dễ thương, mình rất thích